Lijst met kenmerken


Klik voor een printbare lijst

wat is autisme

Met autisme bedoelen we de diverse stoornissen binnen het autismespectrum (ASS); een groep stoornissen waarbij de kernproblematiek bestaat uit het moeite hebben met (het inschatten van) sociale interactie.
Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, wat inhoudt dat er sprake is van een afwijkende of vertraagde ontwikkeling op meerdere gebieden. Er zijn een drietal gebieden die met name kenmerkend zijn bij autisme, namelijk: sociaal contact, communicatie en executieve functies. Hoe de stoornis zich exact uit, verschilt echter per persoon. Hoe de stoornis zich exact uit, verschilt echter per persoon. Klik hier voor een lijst met veelvoorkomende kenmerken van autisme toegespitst op verschillende leeftijdscategorieën.

Autisme wordt vaak geassocieerd met een lage intelligentie of juist met savant skills (uitblinken in bepaalde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het razendsnel gecompliceerde berekeningen uit het hoofd kunnen maken of een muziekstuk exact kunnen naspelen na het slechts 1 keer gehoord te hebben). Beiden komen echter lang niet altijd voor bij autisme. Mensen met autisme kunnen een heel laag IQ, een heel hoog IQ en alles daartussen in hebben. Savant skills worden vaker niet dan wel gezien.

Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme (ASS). De man:vrouw verhouding ligt op ongeveer 3:1. Dit houdt in dat ongeveer 3 keer zoveel mannen als vrouwen kampen met een autisme spectrum stoornis.

Over de exacte oorzaak van autisme heerst nog veel onenigheid. Wel is gebleken dat autisme in 90% van de gevallen wordt veroorzaakt door een genetische component.

Autisme komt regelmatig voor in combinatie met andere stoornissen, zoals AD(H)D, compulsieve-obsessieve stoornissen, angststoornissen en depressies. Ook met deze problematiek kunnen we aan de slag bij autismepraktijk Tholen, vanwege de brede opleiding van de begeleidster (zie over mij)

Autisme is niet te genezen, maar door middel van professionele en gedegen begeleiding kunnen de symptomen en de mate van invloed op het dagelijks leven wel drastisch worden verminderd. Neem contact op met Autismepraktijk Tholen en informeer naar de mogelijkheden.