praktische informatie

Het traject
Mocht u geinteresseerd zijn in de mogelijkheden bij Autismepraktijk Tholen dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan besproken worden waar u naar op zoek bent en kan uitgebreid worden besproken of en zo ja op welke wijze Autismepraktijk Tholen hierin kan voorzien.

Indien de keuze wordt gemaakt een traject bij Autismepraktijk Tholen op te starten zal een intakegesprek worden gepland. Tijdens dit gesprek zullen u diverse vragen worden gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvragen. Ook zullen de benodigde formulieren worden ingevuld.

De eerste paar begeleidingsgesprekken zullen erop gericht zijn een duidelijk beeld van u of uw zoon/dochter te vormen. Er zullen diverse methodieken worden gebruikt om te bekijken wat het beste aansluit.

Aan de hand van de verkregen informatie in het intakegesprek en de eerste begeleidingsmomenten wordt een voorlopig begeleidingsplan geformuleerd. Hierin staat beschreven wat de leerdoelen/hulpvragen zijn en hoe hieraan gewerkt zal worden. Dit voorlopige plan wordt met de cliënt, of met zijn/haar ouders besproken en indien nodig aangepast. Na goedkeuring wordt het plan definitief gemaakt en uiteraard ten uitvoering gebracht.

Wanneer en hoe vaak de begeleiding plaats vindt wordt uiteraard met u besproken en hangt af van de hulpvraag/hulpvragen en de eventuele indicatie. Bij voorkeur zullen de begeleidingsmomenten op vaste dagen en tijdstippen plaatsvinden. Bij speciale of onvoorziene omstandigheden of in situaties waarbij acuut begeleiding nodig is kan hier natuurlijk van worden afgeweken. Bij Autismepraktijk Tholen heerst geen van 9 tot 5 mentaliteit. Zo is het ook mogelijk om 's-avonds afspraken in te plannen of indien dit nodig is in het weekend te bellen of begeleiding te ontvangen.

Er worden regelmatig evaluatiemomenten gepland om de voortgang en eventuele nieuwe hulpvragen te bespreken. Hetgeen besproken wordt zal worden opgenomen in het begeleidingsplan.

kosten

Hulp vanuit Autismepraktijk Tholen is op verschillende manieren te financieren.

- Zorg in Natura (ZIN)
Autismepraktijk Tholen is aangesloten bij de maatschap Kleinschalige intensieve Zorg Zeeland (KiZZ). De maatschap KiZZ heeft contracten met alle gemeenten in de provincie Zeeland en met de gemeente West-Brabant West. Hierdoor is het mogelijk om met een indicatie in ZIN, zorg in te kopen bij Autismepraktijk Tholen. U kunt deze indicatie aanvragen bij uw gemeente.

- Persoonsgebonden Budget

- Particulier
Mocht u niet in aanmerking komt voor financiering vanuit ZIN of een PGB kunt u er voor kiezen de kosten voor hulp van Autismepraktijk Tholen particulier te voldoen. U moet er in dit geval rekening mee te houden dat er 21% BTW geheven moet worden over de kosten.

- Overig
In sommige gevallen is het mogelijk de kosten te voldoen op een andere wijze. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het schadefonds geweldsmisdrijven.

- Wachtlijst
Er is momenteel geen wachtlijst bij Autismepraktijk Tholen. De zorg kan daarom snel worden opgestart.