ons aanbod

Autismepraktijk Tholen biedt een zeer compleet aanbod.
Voor welke invulling van de begeleiding ook gekozen wordt, altijd zal deze zeer persoonlijk van aard zijn.
Er zal voldoende tijd voor u worden genomen en de cliŽnt en zijn of haar omgeving zal echt worden gezien en gehoord.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen via email of telefoon.

psychologische consulten/ begeleiding/ coaching voor kinderen en jeugd (ook voor personen zonder een vorm van autisme.

Autismepraktijk Tholen is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme.
Maar ook met andere hulpvragen of problemen kun je hier terecht. Er kan begeleiding of behandeling worden geboden bij diverse psychologische problemen, bijvoorbeeld bij angststoornissen, dwangstoornissen, concentratieproblematiek, faalangst en/of AD(H)D.
Ook voor hulp bij het verwerken van seksueel en/of lichamelijk misbruik, het verwerken van een heftig pestverleden of het verwerken van een ander trauma kunt u bij Autismepraktijk Tholen terecht.

Hulp bij de volgende zaken behoort ook tot de mogelijkheden:

 • Het verwerken van een echtscheiding
 • Verbeteren van de executieve functies (bijv. plannen van (huis)werk en onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken)
 • Omgaan met pesten
 • Rouwverwerking
 • Etc.
Individuele begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Deze individuele begeleiding kan zowel kortdurend van aard zijn, bijvoorbeeld als ouders of de cliŽnt zelf een zeer specifieke hulpvraag hebben en enkel hieraan wordt gewerkt, maar ook langdurig van aard zijn.
Autisme is niet te genezen en in iedere levensfase worden specifieke problemen gezien, vandaar dat de begeleiding van mensen met autisme meestal langdurig van aard is.
Een veel voorkomende vorm van langdurige begeleiding is life-time coaching.
Diverse mogelijkheden zijn:

 • Psycho-educatie

  Je hebt de diagnose ASS gekregen. Voor sommigen een opluchting, puzzelstukjes vallen op hun plaats. Voor anderen een schok, hoe moet dit nu verder? Het gevoel van anders zijn is echter zeer vaak aanwezig. Psycho-educatie leert je meer over wat autisme nu precies is, wat het voor jou betekent en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Op deze manier leer je niet alleen meer over je stoornis, maar vergroot je zeker ook je zelfkennis.

 • Begeleiding in het dagelijks leven

  Leven met een autisme spectrum stoornis is niet altijd gemakkelijk. We kunnen in de praktijk oa. werken aan:
  - Assertiviteit
  - Emotieregulatie
  - Sociaal- emotionele ontwikkeling
  - Depressieve gevoelens verminderen in ernst en frequentie
  - Hulp bij het creŽren van structuur en overzicht

  Maar ook hele praktische zaken oefenen en bespreken zodat deze voor jouw makkelijker te begrijpen worden. Hierbij kun je denken aan:
  - Omgaan met ruzies met bijv. je ouders of een vriend(in)
  - Iemand mee uit vragen
  - Ziekte of dood van een dierbare
  - Zelfstandig gaan wonen, hoe pak ik dat aan?
  - Het regelen van je financiŽn

 • Begeleiding op school/in werk

  De praktijk kan ook helpen met zaken die te maken hebben met school. Hierbij kan gedacht worden aan helpen met het plannen van huiswerk, huiswerkbegeleiding, examentraining. Daarnaast is een bezoek aan school mogelijk. Daar kan worden bekeken wat eventuele knelpunten zijn. De hulp zal zo zoveel mogelijk in overleg met de school plaatsvinden zodat er sprake is van een zo optimaal mogelijke aansluiting. Ook kan er (in overleg en na goedkeuring van school) psycho-educatie gegeven worden aan leraren en andere leerlingen zodat zij meer leren over jouw stoornis en over hoe ze het best met jou om kunnen gaan. Dit laatste blijkt ook vaak effectief om pesten terug te dringen.

  Veel jongeren vinden het erg moeilijk te beslissen wat zij na hun middelbare school gaan doen. Doorleren of gaan werken? En wat moet je dan precies worden? Ook jongeren met autisme lopen tegen deze vragen aan. Vanuit de praktijk kan geholpen worden de juiste keuze te maken door te bekijken waar je interesses liggen en wat tot de mogelijkheden behoort. Hierbij kan ook gedacht worden aan het regelen van (snuffel)stages of het bezoeken van open dagen. Ook in het traject dat volgt kan je geholpen worden, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor je opleiding, zoeken van vacatures, het schrijven van een sollicitatiebrief en door het oefenen van een sollicitatiegesprek. Mocht gaan werken geen optie voor je zijn kun je vanuit Autismepraktijk Tholen ook geholpen worden met het aanvragen van een WAJONG uitkering. Als je wel kunt werken, maar hier extra begeleiding bij nodig hebt kunnen we je in contact brengen met gespecialiseerde jobcoaches.

  Ook als je al werkt kun je tegen problemen aanlopen. Je collega’s begrijpen je niet of je werkplek is niet ideaal. Deze problemen kunnen besproken worden en in overleg met je werkgever kan gekeken worden hoe de situatie voor jou verbeterd kan worden. • Begeleiding aan jonge kinderen
 • Jonge kinderen zijn er nog niet aan toe of in staat om diepgaande gesprekken te voeren. Bij hen zullen er op een luchtige en speelse manier vaardigheden worden aangeleerd en mogelijkheden tot ontwikkeling worden aangeboden. Spelen is een goede manier om de sterke en zwakke punten van het kind te leren kennen, sociaal contact te versterken, motoriek te verbeteren, te leren met grenzen en regels om te gaan en om bepaalde kennis aan te leren. Het soort spel is zeer afhankelijk van (de leeftijd en de interesses van) het kind, maar er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: lego, tekenen, schilderen, kleien, bordspellen en doen-alsof spel/ toneel.

Begeleiding van ouders, broers, zussen, partners, leerkrachten, etc.

Bij autismepraktijk Tholen weten we dat de problematiek zich niet beperkt tot enkel de persoon met autisme. Ook mensen in zijn of haar directe omgeving kunnen kampen met vragen en frustraties of behoefte hebben aan handvatten en tips. Helemaal als ik de cliŽnt zelf goed ken vanuit de individuele begeleiding kan zeer specifieke informatie worden gegeven.

Sport

Sporten is zeer belangrijk en zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Helaas blijkt in de praktijk vaak dat kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis onvoldoende sporten. Enkele hoofdredenen zijn dat zij zich niet thuis voelen binnen een club en door de teammaatjes niet in de groep worden opgenomen.

Autismepraktijk Tholen biedt kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis de mogelijkheid tot het volgen van voetbaltechniek trainingen.
De training wordt gegeven aan kleine groepjes jongeren met ongeveer dezelfde (ontwikkelings-) leeftijd. Naast een voetbaltrainer is er bij iedere training een deskundige autismebegeleider aanwezig.
Tijdens de trainingen staan bewegen en plezier centraal, maar er wordt ook veel geleerd. De technische voetbal training vanuit autismepraktijk Tholen is niet te vergelijken met voetballen bij een voetbalvereniging. Zo worden er geen wedstrijden gespeeld en zijn de kinderen geen lid van een voetbalclub. De trainingen zijn dan ook niet gericht op een aankomende wedstrijd, maar op het vergaren van vaardigheden en het stimuleren van de ontwikkeling. Tijdens de training wordt veel uitgelegd, op deze manier worden de kinderen bewuster van hun lichaam en hun bewegingen. Ook worden gevoelens (bijv. teleurstelling omdat een spel wordt verloren, frustratie omdat een oefening niet lukt, euforie omdat het heel goed gaat) benoemd en besproken. Tevens leren de jongeren omgaan met regels en grenzen, leren zij samen te spelen en rekening te houden met een ander en wordt het zelfvertrouwen vergroot.

Naast voetbaltrainingen is er ook de mogelijkheid om te paardrijden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dieren een positieve werking hebben op kinderen met autisme. Ze kunnen veel emotionele steun geven en zijn lief voor je zonder daar iets voor terug te willen. In de omgang met paarden gelden vaste regels, het dier schrikt van schreeuwen en onverwachtse bewegingen. Het dier reageert vrijwel altijd op dezelfde manier op je gedrag. Deze duidelijkheid en structuur geven autistische kinderen vertrouwen en rust. Vanuit de praktijk wordt de mogelijkheid tot omgang met paarden geboden. Er is veel ruimte voor knuffelen, borstelen en spelen. In sommige gevallen is ook daadwerkelijk paardrijden mogelijk. Het paardrijden bij Autismepraktijk Tholen is niet te vergelijken met paardrijden bij een manege. Het gaat hier namelijk niet om de sport, maar om het creŽren van een ontspannen situatie, waarin met behulp van dieren (naast paarden, zijn er ook honden, katten, gekko’s en kippen aanwezig) wordt gewerkt aan het ontwikkelen van diverse (sociaal-emotionele) vaardigheden. Het paardrijden kan zorgen voor verbetering van communicatie en relaties met anderen, cognitieve regulatie (aandacht, oorzaak- gevolg relaties, anticiperen), motoriek (lichaamsbewustzijn, houding, balans en coŲrdinatie), emotionele regulatie (zelfvertrouwen, ontspanning, plezier, omgaan met tegenslag en problemen) en omgaan met veranderingen.

Cursussen

Regelmatig worden er groepscursussen aangeboden. Voorbeelden van enkele cursussen die al eens aangeboden zijn:
- SOVA-training
- TOM-training
- Sociale vaardigheden en zelfrespect leren middels spel
- Pre-puber cursus (over de overgang naar de middelbare school en alle "gevaren" in het leven van een puber, zoals roken, drinken, pesten, etc.)

Uitjes en weekendjes weg

Regelmatig worden en er leuke, ontspannende, maar ook leerzame uitjes georganiseerd vanuit de praktijk. CliŽnten worden hier door middel van een nieuwsbrief van op de hoogte gehouden en kunnen in overleg met hun gezin bepalen of zij wel of niet willen deelnemen aan een uitje. De uitjes worden van A tot Z verzorgd. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de beperkingen van de kinderen en jongeren. De uitjes worden altijd in samenspraak met de locatie waar de uitjes plaatsvinden georganiseerd, zodat ook zij goed op de hoogte zijn van de specifieke behoeften van de kinderen/ jongeren. Voor de jong volwassenen wordt jaarlijks een weekendje weg boordevol uitdagende activiteiten georganiseerd. Enkele voorbeelden van uitjes die al georganiseerd zijn:
- Dagje Bobbejaanland
- Midgetgolfen en bowlen
- Klimbos
- Karten
- Weekend Ardennen (Be)
- Weekend Sauerland (De)

Onder elkaar

"onder elkaar" biedt moeders van kinderen met autisme de mogelijkheid om een maal per kwartaal bij elkaar te komen. Tijdens de bijeenkomsten wordt een leuke activiteit georganiseerd zoals een creatieve workshop of een high tea. Daarnaast is er ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen, met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, elkaar te steunen en te inspireren.

Voorlichtings-/ informatieavonden

Regelmatig worden er voorlichtings- / informatieavonden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan voorlichtingsavonden over autisme in het algemeen, het hebben van een partner met autisme, autisme en gamen en de overgang naar de middelbare school.